Bidrag inom kultursektorn

Verksamhetsbidrag kan sökas av aktiva föreningar inom kommunen som ordnar kulturprogram och aktiviteter i kommunen. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020 samt verksamhetsplan och budget för år 2021. Bidraget delas ut enligt följande principer: 40% enligt antalet deltagare, 30% enligt antalet ordnade aktiviteter och 30% enligt publikens antal. Verksamhet som ingår i MI:s kursprogram kan ej erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grupper/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som bedrivs utanför den normala regelbundna verksamheten.
Enligt kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut har föreningarna uppmanats att i någon form även försöka ha finskspråkig verksamhet.
Ansökningstiden är 8.2 – 26.2.2021.

 

Projektbidrag kan sökas för ordnande av kulturprojekt i kommunen. Vid fördelningen av projektbidrag prioriteras projekt, som främjar det lokala kulturlivet och utbudet av kulturaktiviteter samt samarbetsprojekt olika föreningar/grupper emellan. Projekt som når nya målgrupper är speciellt önskvärda. Enskilda kulturutövare kan även beviljas bidrag inom ramen för projektbidragsanslaget, dock ej för resekostnader eller kommersiell verksamhet.
Bidraget delas i regel inte ut till samma förening/person två år i rad.
Ansökningstiden är 8.2 – 26.2.2021. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior på kvitton på kostnaderna) senast 30.11.2021 eller då projektet tar slut.

 

 

Kultur i skolan bidrag bidrag delas ut till kommunens alla skolor. Varje skola får 2,30€ per elev.
Bidraget skall ansökas senast 30.11.2021 genom att meddela fritidskoordinatorn vilken form av kultur det är frågan om och hur många elever deltar. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.