Bidrag inom ungdomssektorn

Verksamhetsbidrag kan sökas av aktiva föreningar inom kommunen som ordnar kulturprogram och aktiviteter för ungdomar i kommunen. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020 samt verksamhetsplan och budget för år 2021. I ansökan bör framkomma tre stycken åtgärder som föreningen kommer att genomföra i alla lag/gruppen med barn och unga under 18 år för att motarbeta mobbning och användning av rusmedel .
Bidraget delas ut enligt följande principer: 40% enligt antalet deltagare, 30% enligt antalet ordnade aktiviteter och 30% enligt publikens antal. Verksamhet som ingår i MI:s kursprogram kan ej erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grupper/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som bedrivs utöver den normala regelbundna verksamheten. Speciell uppmärksamhet fästs vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper och befrämjar ungdomarnas egna initiativ vad gäller fritidssysselsättning.
Ansökningstiden är 8.2 – 26.2.2021.

 

Projektbidrag kan sökas för ordnande av program och aktiviteter för ungdomar i kommunen. Vid fördelning av projektbidrag prioriteras projekt, som främjar det lokala utbudet av kultur program och aktiviteter för ungdomar samt samarbetsprojekt olika föreningar/grupper emellan. Bidraget delas inte i regel ut till samma förening två år i rad.
Ansökningstiden är 8.2 – 26.2.2021. Bidraget erhålls mot redovisning (inkl. kopior på kvitton på alla kostnader) senast 30.11.2021 eller då projektet tar slut.

 

Renoveringsbidrag kan sökas av aktiva ungdomsföreningar t.ex. för renovering av klubbhus. Kommunen strävar till att stöda olika föreningar varje år.
Ansökningstiden är 8.2 – 26.2.2021. Bidraget och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2021.

 

Uppvärmningsbidrag kan ansökas av aktiva ungdomsföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna klubbhus. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2020- 30.6.2021. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn
Ansökningstiden är 1.10 – 31.10.2021.

 

Bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning kan sökas av aktiva ungdomsföreningar för utbildning av egna aktiva ledare. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 – 31.10.2021.