Flytta till Kronoby!

Kronoby kommun bjuder på mångsidiga boendealternativ. Priserna på bostadstomterna hålls rimliga för att så många som möjligt ska ha en chans att bo i egnahemshus.

 

Det är enkelt och smidigt att bygga i Kronoby. Byggnadstillsynen är en flexibel samarbetspartner och i kommunen finns kunskap under projektets alla skeden. I Kronoby kommun får man bygglov snabbt och behändigt, oftast inom 2-3 veckor.

 

Detaljplanerade områden finns i alla kommundelar. I Kronoby är de detaljplanerade områden Fiskarholmen, Wikmans, Tallåsen, Biskopsområdet och Påras bostadsområde. I Nedervetil Forskantsområde, Måsabackavägen och Klockarbacka samt i Terjärv Messveka, Norra Terjärvvägen, Sandkulla, Lyttsbacka och Ringvägen.

 

Prislista

Tomt €/m2
Egnahemstomt 3,50
Område invid Påras skola 2,50
Fiskarholmen 4,50
Södra Lyttsbacka 4,00
Kaino 4,00
Radhustomt 4,80
Forskantsområde  
- tomterna i kvarter 59 och 60 5,50
- tomterna i kvarter 62 och 63 3,50
- tomterna i kvarter 57 4,00
   
Industritomt 3,00
Affärstomt
vid Flygfältsvägen tomt 1 kvarter 103
5,50

 

Läs mera om att bygga och bo i Kronoby via denna länk.

piirrustus