Anmälan till förskola

 

 

Förskoleundervisningen är obligatorisk från 1.8.2015. Lagen om grundläggande utbildning (1040/2014) har ändrats till den del den gäller deltagande i förskoleundervisning. Året innan läroplikten uppkommer ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. (lag om grundläggande utbildning 26 a §)

 

Förskolebarnen anvisas i regel en förskoleplats i den närmaste förskolan, utgående från barnens hemadress.

 

Anmälan till förskolan sker 15.3 - 28.3.2021 via Wilma. Brev skickas hem med inloggningsuppgifter till Wilma.

 

Småbarnspedagogik utöver förskolan ordnas i samband med förskolan. För barnen i Söderby - Jeussen området kan småbarnspedagogiken även ordnas i Jeussen daghem. För barnen i Småbönders område kan småbarnspedagogiken även ordnas i Småbo daghem. Ansökan om småbarnspedagogik sker via denna elektroniska blankett.