Figur om stödformer.

Stödformer

Varje elev ska ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar få lyckas i lärandet, utvecklas, växa och bildas som människa. Att stöda lärandet kan innebära lösningar som gäller hela skolan och inlärningsmiljön eller bemötandet av enskilda elevers behov. Det finns tre (3) olika nivåer av stöd för lärande och skolgång: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

 

Information till vårdnadshavare

 

Stödtriangel

 

Blanketter

Förstadagsblankett