Nämnder

Bildnings- och fritidsnämnden 2017- 2021:

Medlemmar:

Ersättare:

Svartsjö, Peter, ordf.

Finnila-Lindvall, Veronica

Salmela, Joel, vice ordf.

Frediksson-Lidsle, Eva

Ahlsved, Mona

Näse, Oscar

Björklund, Eva-Lott

Ågren, Rebecca

Hagnäs, Tomas

Näse, Adam

Hongell, Susanne

Takkula, Monica

Lindh, Mats

Sunabacka, Sten

Torrkulla, Matias

Ahlskog, Martin

Åstrand, Ulla-Maria

Ahlskog, Mats

 

 

 

Centralvalnämnden 2017- 2021:

Ordinarie medlemmar:

 

Ordförande:

Slotte, Carl-Otto

Vice ordförande:

Hästbacka, Anne-Maria

Medlemmar:

Enfors, Annika

 

Pahkamäki, Anna

 

Wikman, Mika

Ersättare, inte personliga:

Back, Lars

 

Drycksbäck, Ann-Sofi

 

Granholm, Ann-Marie

 

Herranen, Teuvo

 

Niemonen, Veli

 

Ravald, Katrin

 

Träisk, Bjarne

 

Wassborr, Ossian

 

 

 

Gemensamma landsbygdsnämnden

Kronoby kommuns representanter i Pedersörenejdens landsbygdsnämnd 2017 - 2021:

Medlemmar:

Ersättare

Strandvall, Mårten

Flöjt, Jessica

Sjölund, Mirja

Björk, Mikael

 

 

Kronoby områdesnämnd 2017- 2021:

Medlemmar:

Ersättare:

Björklund, Eva-Lott, ordf.

Ågren, Rebecca

Kortell, Niklas, vice ordf.

Wargh, Robert

Näse, Oscar

Öst, Harry

Vigård, Nina-Marie

Åminne, Malin

Vikström, Samuel

Lindgren, Hans-Erik

 

 

Nedervetil områdesnämnd 2017- 2021:

Medlemmar:

Ersättare:

Sandstedt, Per-Emil, ordf.

Forsström, André

Ahlstrand, Monica, vice ordf.

Sjölund, Mirja

Cainberg, Päivi

Berg, Kenneth

Granholm, Ann-Marie

Skog, Anette

Granlund, Micael

Nylund, Clas-Göran

 

 

Revisionsnämnden 2017- 2021:

Medlemmar:

Ersättare

Skullbacka, Bengt-Johan, ordf.

Grahn, Johan

Dalvik, Sixten, vice ordf.

Söderbacka, Carita

Lövsund, Gabriella

Stenbäck, Mats

Näse, Elin

Granqvist, Mona-Lisa

 

 

Tekniska och miljönämnden 2017- 2021:

Medlemmar:

Ersättare

Åminne, Malin, ordf.

Takkula, Monica

Ljungberg, Anders, vice ordf.

Ahlstrand, Monica

Broända, Helena

Lassas, Tuula

Dahlvik, Sören

Sandstedt, Per-Emil

Sandström, Hans

Ollqvist, Helmer

Strandvall, Göran

Enfors, Vidar

Toivonen, Susanna

Enroth, Carl-Johan

Preliminära sammanträdesdatum 2021:
27.1, 10.3, 14.4, 12.5, 16.6, 18.8, 29.9, 8.12

 

 

 

Terjärv områdesnämnd 2017- 2021:

Medlemmar:

Ersättare:

Sandström, Hans, ordf.

Dahlvik, Sören

Hästbacka, Anne-Maria, vice ordf.

Forsander, Johanna

Byskata, Tom

Nabbvik, Johan

Grankvist, Pia

Furu-Vidjeskog, Inger

Ollqvist, Helmer

Forsberg, Anders