Nämnder

Bildningsnämnden 2021 - 2025:

Medlemmar:

Ersättare:

Svartsjö, Peter, ordf.

Ahlsved, Mona

Åstrand, Ulla-Maria, vice ordf.

Ahlskog, Mats

Broända, Helena

Skog, Anette

Hongell, Susanne

Näse, Oscar

Hästbacka, Anne-Maria

Furu, Michaela

Näse, Adam

Ahlskog, Martin

Tokou, Maria

Forsbacka, Niklas

Wargh, Robert

Fredriksson-Lidsle, Eva

Widjeskog, Marcus

Bodbacka, Tina

 

 

 

Centralvalnämnden 2021 - 2025:

Ordinarie medlemmar:

 

Ordförande:

Slotte, Carl-Otto

Vice ordförande:

Hästbacka, Anne-Maria

Medlemmar:

Enfors, Annika

 

Högnäs Kaitajärvi, Maria

 

Öst, Harry

Ersättare, i ordningsföljd:

Ravald, Katrin

 

Träisk, Bjarne

 

Wikström, Anna

 

Wassborr, Ossian

 

Herranen, Teuvo

 

Björkroth, Victor

 

Gemensamma landsbygdsnämnden

Kronoby kommuns representanter i Pedersörenejdens landsbygdsnämnd 2021 - 2025:

Medlemmar:

Ersättare

Strandvall, Mårten

Flöjt, Jessica

Sjölund, Mirja

Björk, Mikael

 

 

Kronoby områdesnämnd 2021 - 2023:

Medlemmar:

Ersättare:

Kortell, Niklas, ordf.

Herranen, Teuvo

Vigård, Nina-Marie, vice ordf.

Öst, Harry

Näse, Oscar

Björklund Haga, Hanna

Björklund, Ann-Mari

Wikström, Anna

Strandvall, Margareta

Skuthälla, Matilda

 

 

Nedervetil områdesnämnd 2021 - 2023:

Medlemmar:

Ersättare:

Sandstedt, Per-Emil, ordf.

Forsström, André

Ahlstrand, Monica, vice ordf.

Sjölund, Mirja

Cainberg, Päivi

Berg, Kenneth

Karvinen, Esko

Ahlskog, Mats

Stenfors, Maarit

Högnäs-Kaitajärvi, Maria

 

 

Revisionsnämnden 2021 - 2025:

Medlemmar:

Ersättare

Dahlvik, Sören, ordf.

Högnabba, Stefan

Dalvik, Sixten, vice ordf.

Söderbacka, Carita

Grankvist, Mona-Lisa

Grahn, Johan

Hellman, Mikaela

Hansén, Nina

 

 

Tekniska och miljönämnden 2021 -  2025:

Medlemmar:

Ersättare

Näse, Adam, ordf.

Ranta, Anne-Mie

Ljungberg, Anders, vice ordf.

Enroth, Carl-Johan

Bodbacka, Christina

Bodbacka, Tina

Saarukka, Karin

Strandvall, Göran

Sandstedt, Per-Emil

Granholm, Ann-Marie

Sandström, Hans

Forsbacka, Niklas

Åminne, Malin

Öst, Harry

Preliminära sammanträdesdatum 2022:
2.2, 15.3, 13.4, 18.5, 15.6, 17.8, 21.9, 26.10, 7.12

 

 

 

Terjärv områdesnämnd 2021 - 2023:

Medlemmar:

Ersättare:

Sandström, Hans, ordf.

Högkvist, Peter

Lindh, Mats, vice ordf.

Sunabacka, Sten

Bodbacka, Tina

Bodbacka, Christina

Grankvist, Pia

Lassas, Tuula

Huistinoja, Mari

Hästbacka, Anne-Maria