Stillhet i en bygd som sjuder av liv

Kronoby ligger i de gröna ådalarna, nära havet och skogarnas mörka vatten. Här bor folket med den genuina humorn och ett språk som skalder har diktat om. Här finner du stillhet i en bygd som sjuder av liv. En unik natur finns nära dig.

Solskensbygdens folk kan berätta historier som ingen annan. Språket - dialekterna - förstår man inte alltid. Men vänligheten och uppriktigheten - den tar man inte miste på. Bygden sjuder av aktiviteter, man sjunger och spelar teater. Här vågar man bjuda på sig själv.

Kronoby har en omväxlande natur. Här kan man speciellt nämna Seljesåsen i Nedervetil, en över 1 km lång åsrygg omgiven av vatten. Åsen är unik för det i övrigt flacka österbottniska landskapet.